วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

กศน.ตำบลโคกกลาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓  ท่านใดที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสมัครได้ที่กศน.ตำบลโคกกลาง หรือติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ครูประจำตำบลด้านล่างครับวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563